یک مهمان باشخصیت باشید

نویسنده:
قبل از رفتن به مهمانی، با میزبان تماس گرفته و با وی هماهنگی كنید. بهتر است از میزبان بخواهید خود وقت مناسب را تعیین كند...
 •   قبل از رفتن به مهمانی، با میزبان تماس گرفته و با وی هماهنگی كنید.
 •    بهتر است از میزبان بخواهید خود وقت مناسب را تعیین كند.
 •   اگر برای اولین بار به منزل كسی می‌روید بهتر است دست خالی نروید و با توجه به شرایط میزبان و در حد توان هدیه‌ای ببرید.
 •   موضوعات اختلاف‌ برانگیز مطرح نكنید و مهمانی را به میدان جنگ و جدل تبدیل نكنید.
 •    احترام میزبان را نگه دارید و از محكوم كردن او و به كرسی نشاندن حرف خویش منصرف شوید.
 •   در جمع از ثروت و دارایی‌ها و افتخارات خویش تعریف نكنید و از شغل و مقام پردرآمد و پولساز خود صحبت نكنید، به ویژه اگر مخاطب شما فاقد آنها باشد.
 •   از گله‌گذاری و غیبت در مهمانی‌ بپرهیزید و پشت‌سر مهمانان، میزبان، دوستان و نزدیكان‌تان بدگویی نكنید.
 •   به عنوان میزبان، با مهمانان خود به گرمی رفتار كنید. از درد و غم، بیماری و گرفتاری‌های روزمره خود برای مهمانان داستان نسازید.
 •   اگر در منزل خود عادت غذایی یا آداب خاصی دارید كه میزبان قادر به برآورده‌ كردن آن نیست از وی تقاضای آن را نکنید.
 •   بعضی افراد در مهمانی‌ها عادت دارند ساكت در گوشه‌ای بنشینند،حرفی نزنند یا مدام مشغول خوردن باشند. این كار دور از شأن و شخصیت افراد است.
 •   فراموش نكنید شما حق ندارید ‌دكوراسیون منزل میزبان را تغییر دهید.
 •   در مهمانی‌ تمام‌ وقت را با یك نفر از حاضران به گفت‌‌وگو نپردازید، طوری كه گویی شخص دیگری در آن محل حضور ندارد.
 •   كودكان خود را كنترل كنید تا باعث زحمت برای میزبان نشوند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code