خانه‌ای برای یك رسانه همیشگی

نویسنده: ندا نظری
‌در ایران رسانه‌ای داریم كه در نوع خود بی نظیر است. رسانه ای قدیمی و اثرگذار در سطح جامعه كه باعث بیداری و هوشیاری مردم در طول تاریخ بوده و امروز هم كاركرد خاص به خود را دارد...
‌در ایران رسانه‌ای داریم كه در نوع خود بی نظیر است. رسانه ای قدیمی و اثرگذار در سطح جامعه كه باعث بیداری و هوشیاری مردم در طول تاریخ بوده و امروز هم كاركرد خاص به خود را دارد. رسانه ای كه در زمان‌های اشغال كشور به دست استعمارگران بیشترین مقاومت را در برابر استعمارگران كرده و از جایی به آنها ضربه زده كه هرگز در تصورشان نمی‌گنجیده است. این رسانه قدیمی ریشه در اعتقادات مذهبی و دینی ایرانیان دارد و امروز هم همچنان در كنار تمامی رسانه های مدرن بخش مهمی از اطلاع رسانی و آگاه سازی در جامعه را به عهده دارد.
رسانه ای كه از آن حرف می‌زنیم چیزی نیست جز شبكه گسترده مداحان و منبری هایی كه در دل مردم جای خاص به خود را دارند و حرف و كلامشان تاثیر منحصر بفردی در جامعه دارد. مداحان امروز نیز همچون گذشته نقش مهمی در بیداری و آگاهی جامعه دارند و بسیاری از مفاهیم مهم روز را در زمینه های اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی به مردم منتقل می‌كنند.
امروز در تهران شاهد مركزی هستیم كه باعث منسجم شدن مداحان و ارتباط نزدیك تر و هماهنگ تر  آنها شده است. خانه مداحان به مركزی بدل شده برای ارتباط بهتر مردم با مداحان و همچنین برگزاری مراسم‌ها و برنامه‌هایی كه مختص این خانه است. بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود كه این رسانه عظیم داخلی همواره همگام با تغییرات روز در زندگی پیش خواهد رفت و به مسیرش ادامه خواهد داد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code