درباره ما

یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری طی سالهای گذشته،تلاش در جهت ارتقای سطح فرهنگی در جامعه بوده است.بر همین اساس نشریه فوق با هدف ترویج ،تبلیغ و آموزش «سبک زندگی خوب» مجموعه گزارش ها،گفت و گو ها و مصادیق شیوه های صحیح و ناصحیح زندگی اخلاقی را منتشر می کند.
هفته نامه فرهنگ شهر حدود 5سال است با حمایت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران در روزهای دوشنبه به عنوان ضمیمه رایگان روزنامه همشهری در سطح پایتخت توزیع می شود. انتشار بیش از 200شماره از این نشریه و استقبال کم نظیر مخاطبان علاقه مند به موضوعات فرهنگی و سبک زندگی باعث شد تا در چند نوبت این نشریه دوباره در هفته توزیع شده و بنا به در خواست شهروندان،بارها نشست های موضوعی و خبری با حضور علاقه مندان برگزار شده است.

آگهی ها